17 Ağustos 2016 Çarşamba

DEVLETİN "KÖKÜNÜ KURUTMAYA TEŞEBBÜS" VE "BÜYÜK PEŞKEŞ" HAZIRLIĞI (Satış yapıldıktan sonra da yapılan tüm masrafları özelleştirme idaresi düşecek, yüzde 5 de kendi komisyonunu alacak ve sonrasında elde edilen geliri ilgili idareye aktaracak)

İŞTE ÖZELLEŞTİRME YOLU AÇILAN 100 KURULUŞ
100’den fazla kamu kurum ve kuruluşunu özelleştirme kapsamına alan pakete ilişkin tartışmalar sürüyor. Ekonomi bürokratları yasa çıktıktan sonra tüm kurumların taşınmazlarını bildireceğini ve bunların özelleştirme kapsamına alınacağını belirtirken MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta maddenin hükümetin ekonomiye kaynak arayışının bir parçası olduğunu söyledi.
ÖZEL bütçeli kuruluşların her türlü varlıklarının ve ticari kuruluşlardaki hisselerinin özelleştirme kapsamına alınmasına olanak sağlayan yasal düzenlemenin tartışmaları sürüyor. Geçen hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen düzenleme, bugün itibariyle TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacak. MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, “Bu madde, hükümetin 3 ayaklı yeni kaynak paketinin bir ayağını oluşturuyor” dedi. Tartışılan maddenin bir bütün içinde düşünülmesi gerektiğini ifade eden Usta, “Önce varlık barışı yasası çıktı. Bu yasayla, Türkiye’ye gelen paranın sorgulanmayacağı hüküm altına alındı. Sonra bir maddelik bir düzenlemeyle 100’den fazla kuruluşun her türlü varlığının özelleştirme kapsamına alınabileceği öngörüldü. Hemen akabinde de varlık fonu için meclis çalışmaya başlayacak. Arka arkaya gündeme gelen bu 3 madde düşünüldüğünde, bir kaynak arayışı olduğu görülüyor. Böyle bir kaynak arayışı için ekonomi yönetimi hazırlık yapıyor izlenimi uyanıyor. Bilmediğimiz bir şey mi var da böyle kapsamlı bir hazırlık yapılması gündeme geldi?” diye konuştu.
MASA BİLE KAPSAMDA
Usta bir başka unsura daha dikkat çekti. Tasarıyla taşınmazların değil varlıkların özelleştirme idaresinin yönetimine gireceğini belirten Uslu, “Varlık tanımı çok geniş. Bunun için her türlü unsuru yerleştirebilirsiniz.” dedi. Tasarıda taşınmazların değil varlıkların özelleştirme idaresine devredilebileceği hükmünün yer alması, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda da tartışmalara neden olmuştu.
HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, “Buradaki ibarede ‘varlıklar’ diyorsunuz. Bakın, varlıklar çok geniş bir kavramdır. Burada taşınmazlar mıdır amaç? Çok geniş bir tanımdır varlık. Her şeydir, bir kurumun varlığı her şeyidir. Siz burada taşınmazları hedefliyorsanız ‘taşınmaz’ demeniz lazım. O açıdan yani hedefiniz, yalnızca gayrimenkulleri mi, binaları mı satma talebi var burada? ‘Varlık’ dediğiniz zaman  idarenin masası da her şeyi de, yapısındaki her şey, bütün aktifindeki her şey varlıktır. O açıdan bunu, çok geniş bir yetki bu. ‘Varlık’ dediğiniz anda hikaye değişir” diyerek kaygılarını anlatmıştı.
NASIL UYGULANACAK
TARTIŞILAN maddenin nasıl uygulanacağına ilişkin olarak, ekonomi bürokratları şu bilgileri veriyor: “Maddenin önce TBMM Genel Kurulu’ndan da geçmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından  onaylanması gerekiyor. Eğer bugün başlayacak görüşmelerde bir değişiklik yapılmazsa, yasa çıktıktan sonra kurumlar her türlü varlıklarını bize bildirecekler. Biz de o varlıkları özelleştirme kapsamına alacağız. Böylece kapsama aldığımız varlıkların yönetimleri de, özelleştirme hükümlerine göre yürütülecek. Burada özelleştirme kanununun maddeleri geçerli olacak. Satış yapıldıktan sonra da yapılan tüm masrafları özelleştirme idaresi düşecek, yüzde 5 de kendi komisyonunu alacak ve sonrasında elde edilen geliri ilgili idareye aktaracak.”
KENDİ BİNASI KALDI
EKONOMİ bürokratları, özelleştirme kapsamına özel bütçeli kuruluşların varlıklarının da alınmasının bir süredir tartışıldığını ve daha önce de kendi içlerinde yapılan toplantılarda gündeme geldiğini belirtiyor. Varlık kavramının çok geniş olduğunu kabul eden ancak uygulamada daha çok taşınmazlara yöneleceklerini belirten bürokratlar şu açıklamaları yapıyor: “Özelleştirme İdaresi bu satışları, idarelerin kendisinden daha başarılı yapabilir. Bu konuda birçok tecrübesi var. İmarla ilgili olarak yapacağı düzenlemeler de herkese açık ve şeffaf bir şekilde yapılacaktır. Üstelik bu değişiklikler taşınmazların değerini de artıracaktır. Bu konunun en büyük mağdurlarından biri de Özelleştirme İdaresi. İdare, kendi taşınmazını özel idareli kuruluş olduğu için bugüne kadar satamadı.”
ÖZELLEŞTİRME YOLU AÇILAN KURULUŞLAR
Atatürk Orman Çiftliği
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü
Borsa İstanbul Anonim Şirketi Başkanlığı
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı
Çay İşletmeleri (ÇAY-KUR) Genel Müdürlüğü
Darülaceze Başkanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü
Doğal Afet Kurumu Sigortaları Başkanlığı
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü
Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi
Ereğli Kömür- Havzası Amele Birliği Biriktirme ve
Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı
Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreterliği
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterliği
EXPO 2020 İzmir Yönlendirme Kurulu Başkanlığı
Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Kalkınma Ajansları
Kefalet Sandığı Başkanlığı
Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğü
Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanlığı
Merkezi Kayıt Kuruluşu
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL
Tesisleri İşletme Başkanlığı
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
Süper-Toto Teşkilat Başkanlığı
Sulama Birlikleri
Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü
Şeker Kurumu Başkanlığı
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğü
T.C Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı
Tasarruf Mevzuatı Sigorta Fonu
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığı
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık
Anonim Şirketi (TCDD Taşımacılık A.Ş)
Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi Makineleri Sanayii  A.Ş (TÜDEMDAŞ) Genel Müdürlüğü
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş Genel Müdürlüğü
Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)  Genel Müdürlüğü
Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğü
Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) Genel Müdürlüğü
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (TRT)
Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Başkanlığı
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türkiye Uydu Haberleşme ve İşletme (TÜRKSAT) A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğü
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı
Yeniköy-Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER
Ölçe Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Kültür Merkezi
Türk Dil Kurumu
Türk Tarih Kurumu
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Türkiye Bilimler Akademisi
Türkiye Adalet Akademisi
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Spor Genel Müdürlüğü
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Türk Akreditasyon Genel Müdürlüğü
Türk Standartları Enstitüsü
Türk Patent Enstitüsü
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Savunma Sanayi Müsteşarlığı
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Ceza ve İnfaz Kurumları Tutukevleri İş yurtları Kurumu
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 
Mesleki Yeterlilik Kurumu
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Karayolları Genel Müdürlüğü
Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Türkiye Su Enstitüsü
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Kamu Denetçiliği Kurumu
Türkiye İnsan Hakları Kurumu
[KAYNAK: HÜRRİYET: 16 Ağustos 2016 - Hacer BOYACIOĞLU]
***
VATAN (MİLLET MALINI) SATARAK VATAN SAVUNMASI OLMAZ!
Bülent ESİNOĞLU
Amerika içeriden darbeler, dışarıdan, kuzey Suriye’den, PYD ile saldırırken, iktidar diyor ki vatan savunmasındayız. Kurtuluş Savaşındayız.
Doğru.
Vatan savunması, askeri okulları kapatarak, askerin yetkilerini ve olanaklarını sınırlayarak olmaz.
Sadece yetkilerini değil ordunun imkânlarını sınırlayarak vatan savunması hiç olmaz.
Kurtuluş savaşında, halkın tüm imkânları orduya aktarılmıştı. İki öküzü olandan bir öküzü, her evden bir çorap ve eldiven, nal geliyordu.
Şimdilerde ülkemiz vatan savunmasındadır diyoruz. Diyorsunuz.
Rantçılar, ordunun arazilerine, Mustafa Kemal’in mirasına, AOÇ’ye, TRT’ye, nerede milletin bir malı mülkü arazisi varsa saldırıyorlar.
Memleketin a..sına koyanlara gene gün doğdu. Ülkemiz emperyalistlerle böyle mi savaşacak?
Birileri memleketin mallarını talan ederken, birileri memleket için canlarını verecek!
Mehmetçiğin ve halkın kanı üzerinden mülk edinme…
Vatan malını satarak vatan savunması yapılamaz.
Küreselleşme denilen ekonomik saldırının, emperyalist bir saldırı olduğunu hala anlamadık mı?
Hem “üst akıl’a” karşı bir savunma içinde olduğunuzu, her gün ifade edeceksiniz, ertesi gün, çok uluslu şirketlerin ana talebi olan ulus devleti yok edecek işler yapacaksınız.
Darbeyi, özelleştirmelerle Türkiye’yi talan edenler önlemedi. Halk önledi.
Hiç istemeyiz ama dünya yeni bir savaşın arifesindedir. Ülkeyi savunmak için düzenli ve imkânları yüksek olan bir orduya ihtiyacımız var.
Darbeye karşı savaş, emperyalizme karşı savaşın sadece bir parçasıdır. Her gün darbeyle yatar kalkarsak, darbe karşıtlığını birileri fırsata dönüştürmeye kalkarsa, darbe gerekçesiyle her gün ordumuza saldırırsak evin yolunu nasıl bulacağız?
Sizin üst akıl deyip, bir türlü emperyalizm diyemediğiniz ABD saldırıları, artık iddia değil, somut gerçektir.
Her şey ete kemiğe büründü. Kırmızıçizgimiz  Membiç, artık PKK’niın ve CIA’nın elindedir. Savaşın ayak sesleri artık, kırk km uzaktaki Membiç’ten geliyor.
Ekonomi bir plan program işidir.
Üretim planı olmayan, rant ve ithalata dayanan ekonomi uzun ömürlü olmaz. Borçtan başka bir şey yaratmaz.
Üretimi planlamak yerine, rantı planlamak; sadece rantçıyı memnun eder.
Türkiye şimdi borçlar ve siyasal istikrarsızlıklar nedeni ile zor durumdadır.
Özelleştirmeler ile halkın devletin mallarını yağmalayanlar, ülke böyle zor durumdayken, ellerini taşın altına koyuyorlar mı? Yoksa II. Dünya Savaşında olduğu gibi, Fransız zenginlerinin Alman işgal ordularıyla yaptığı işbirliğini mi yapıyorlar?
Memleketi yönetenler, halkın malını gözleri gibi kollamak mecburiyetindedirler.
Özelleştirme ve rantçılık çözüm değil, çözümsüzlüktür. Çözüm planlama ve üretimdir.
Örnek mi istiyorsunuz? Çin üreterek, rantı boğarak, ABD’yı yıkmadan beter etti.
Bülent ESİNOĞLU

1 yorum:

  1. BENCE BU GERÇEK İSE İLK MADDELERİN İÇİNE PARTİ BİNALARI VE İÇİNDEKİLER DAHİL EDİLMELİDİR. TBMM VE ÇANKAYA KÖŞKÜ VE CB KÜLLİYESİ DE SATILMALI VE BÖYLECE TC YE SON VERİLMELİ DİYESİM GELİYOR. ALLAH AKLINI KULLANMAYI NASİP ETSİN. HER ŞEY İN PARA OLMADIĞINI BU İNSANLAR NE ZAMAN ÖĞRENECEK.
    ÇOK ACAYİP BİR DURUM.
    SAYGILARIMLA
    YUSUF YAMAN

    YanıtlaSil